Een team als fundament van je bedrijf

Voor mij staat vast dat een team het fundament is van je bedrijf. Lerende teams, vormen de kern van een levensvatbare organisatie.

“Teams: een samenwerkingsproces dat gewone mensen
in staat stelt om buitengewone resultaten te boeken”.

Wie wil zoekt een mogelijkheid
Wie niet wil zoekt een reden

Op de avond dat ik voor het eerst zou gaan sporten, zit ik op de bank met nieuwe uitdagingen in mijn hoofd. Ik was vorige maand gestart aan een blog over de samenstelling van teams en wat ik dacht wat nodig is om samen verder bouwen en te groeien. Hoe geweldig is het dat ik er de afgelopen maanden zo achter gekomen ben, dat dit het belangrijkste is waar ik voor wil staan.

Waarom ben ik Prosos gestart?

Ik ben met het bedrijf gestart om dat mijn ultieme wens is om mensen de kans te geven om met veel plezier elke dag AAN een bedrijf te mogen werken in plaats van VOOR een bedrijf. Als ik hier over lees op internet dan ben ik niets nieuws aan het doen: het gaat bij ons om het mogelijk maken van “zelfsturende teams met eigen verantwoordelijkheid, samenwerken en vertrouwen“. Hoe groot of klein de teams ook zijn uiteraard. Deze teams bestaan uit collega’s die in loondienst zijn van Prosos en die als zelfstandigen samenwerken met Prosos.

Ons bedrijf moet flexibel zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen, die op ons af komen. Van mijn collega’s (in loondienst of ZZP) wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Er is meer behoefte aan creativiteit en ondernemerschap op de werkvloer om innovatief te blijven. Niet alleen uit mij als eigenaar, maar juist uit het team om het te laten bruisen. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak. ‘Een noodzaak’ om de toenemende complexiteit waar ook ons bedrijf mee heeft te kampen, het hoofd te bieden.

Waarom zijn verantwoordelijkheid, verantwoording en vertrouwen en vertrouwen zo belangrijk?

In de samenwerkingsvormen, staat alles in het teken van flexibiliteit en co-creatie. Elementen waarbij wij er van uitgaan dat collega’s/partners zelf hun verantwoordelijkheid opnemen. Vanuit mijn rol probeer ik dagelijks collega’s te stimuleren door hen aan te spreken op hun talenten en ze de mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen. Zo kunnen medewerkers groeien en kan Prosos evolueren en zich verder professionaliseren.

Verantwoordelijkheid leren of Vrijheid in gebondenheid

Het is voor mensen vaak niet zo eenvoudig om uit zichzelf met vrijheid en verantwoordelijkheid om te gaan.

Zelfstandigheid
Medewerkers moeten zelfstandig kunnen denken en handelen. Hier is binnen elk bedrijf tijd voor nodig en die tijd moet je geven, maar ook als medewerker nemen. Binnen Prosos hebben wij te maken met veel verschillende klanten (bedrijven), aanspreekpunten, werkzaamheden, acties, etc etc.

Ongeduld
Vaak zijn wij te ongeduldig, maar het is echt belangrijk om collega’s te leren informatie te vergaren, zaken op waarde in te schatten, leren keuzes te maken en prioriteiten te stellen.
Iedere medewerker heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Het resultaat is belangrijk en het succes hiervan hangt vaak af van de manier waarop de weg ernaartoe werd bepaald. Als de medewerker zelf mag kiezen hoe hij / zij dit aanpakt, dan is de kans groter dat het resultaat ook beter zal zijn. Het is belangrijk dat ik blijf toetsen wat iedere medewerker nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Mijn rol is het begeleiden en coachen van de verschillende individuen. Het ontdekken van hun kwaliteiten.

Balans sturen versus ruimte geven

Om te kunnen sturen op verantwoordelijkheid is het van groot belang een juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, zelforganisatie, loslaten). Opvallend is dat meer zelfsturing vaak gepaard gaat met een duidelijke sturing in de richting van ‘Pak je verantwoordelijkheid’. Dit lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig maar is wel de praktijk. Het sturen ligt dan echter op een ander, meer abstract niveau en vereist een duidelijke richting vanuit mij. Sturen op verantwoordelijkheid heeft dan ook zowel implicaties voor de wijze waarop organisaties ingericht worden als de stijl van leidinggeven.

Hoe krijg jij meer verantwoordelijkheden? Niet onbelangrijk hoe creëren jij je eigen verantwoordelijkheid?

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *