Met rust en regelmaat aan de slag met Proba

“Laten wij niet direct op de kar springen van DOEN, maar wij gaan eerst naDENKEN over de strategie; het plan en wat willen wij uiteindelijk meten?”
In de eerste podcast: van denken naar doen gingen wij in gesprek met Lieve Annaert van de Chocolate Academy, België.

Aha-erlebnis

De bovenstaande zin horen we wel vaker, en misschien klinkt het gek, maar deze opmerking geeft ons een goed gevoel. Als je zelf in de waan van de dag acteert, is het best lastig om alle losse eindjes aan elkaar te verbinden tot een plan of anders gezegd de puzzel te leggen met alle losse puzzelstukjes die je op je tafel hebt liggen. Door de juiste vragen te stellen, de juiste hulpmiddelen in te zetten, bereiken wij dat alles op zijn plek valt. Zo worden verbanden zichtbaar en duidelijk wat het gewenste einddoel is.

Want goede (online)marketing is niet zomaar iets verzinnen en maken, maar juist het goed aansluiten op dat wat er al is. Dan kan je op een effectieve en meetbare manier stappen gaan zetten. Wat heb je al gedaan? Wat ging goed? Wat kan beter? Wat is er nodig om deze stappen te zetten?

Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious

~Stephen Hawking~

Stappen doorlopen

Tijdens het strategiegesprek doorlopen wij altijd in ieder geval de eerste vier stappen van ons model Zie voor een volledig overzicht van alle stappen het blog: De 9 stappen van onze Prosos aanpak. We vragen je het hemd van het lijf om zaken helder te maken en op een rijtje te zetten. Zo helpen we je om van een afstandje naar het geheel te gaan kijken en daardoor wordt het mogelijk om de verbanden te gaan zien. Door te kijken naar de huidige situatie en te praten over de uitdaging(ingen), de daarbij behorende doelen, en de doelgroepen en ontstaat er een geheel waarmee we aan de slag kunnen.

De vragen die altijd gesteld worden

Als wij mogen starten met een opdracht, is het logisch dat de onderstaande vragen direct gesteld worden:

Hoeveel budget moet ik voor marketing reserveren?
Hoe bepaal ik mijn marketingdoelstellingen?
Hoe zorgen wij voor de juiste berichten op de juiste kanalen?
Hoe bereik ik mijn verschillende doelgroepen? Moet ik meerdere kanalen aanmaken?
Hoeveel tijd moet ik reserveren voor de inzet?

Mijn eerste antwoord is altijd: rust en regelmaat.
Zorg dat je even de tijd neemt om je plan op een A4 te zetten. Maak het niet te groot, maar sta stil bij de stappen die nog niet goed helder zijn. De 9-stappen zijn een hulpmidden en geen doel op zich. Als jij al heel goed weet wie je wil bereiken en wat je gewenste resultaat is, dan kan je al vrij snel een stapje verder. Wat ik alleen wel vaak merk is dat de stap die als lastig gezien wordt overgeslagen wordt, tja… dat is echt een grote fout in het ‘denkproces’. Dan kom je echt niet verder.

Traditionele en online marketing

De samensmelting van traditionele en online marketing kan een cadeau zijn. Zo hebben wij dat ook bij de Chocolate Academy gezien. Zij gaven voor corona oneindig veel live workshops en events. Tijdens corona was er geen keuze en moest alles online wat zeker een uitdaging was. Naast dat er een ruimte ingericht moest worden (praktisch), was er ook kennis nodig om online events goed te hosten en te kunnen verzorgen. Een demonstratie live met mensen in een zaal is echt iets anders dan dat je tegen een camera aan het praten bent.  In het hier en nu zie je dat een combinatie van traditionele en online events een geweldig toevoeging brengt aan het behalen van de gewenste doelstellingen.

Het onder de aandacht brengen van events kan natuurlijk via een nieuwsbrief en/of een uitnodigingsbrief/kaart. Inmiddels hebben wij bij de chocolate academy gezien dat de social media accounts ons goed assisteren (groot volgersaantal). De uitnodigingen delen wij organisch en betaald.

De brug tussen doen en denken

Altijd knap als je zelf plannen kunt bedenken en schrijven. Het lijkt zo efficiënt. Je kunt snel verder met doen. Vergeet alsjeblieft alleen niet om je collega’s te betrekken. Wij bouwen gewenst samen met jou de brug hoe je met structuur en planning je plan in de praktijk kan gaan toepassen. Wat je vaak ziet gebeuren dat als het doen gestart is, je met elkaar de plannen gaat vergeten. Lekker aan de slag en (on)bewust gaat de uitvoer vaak een hele andere richting op dan het uitgangspunt in het plan. Het plan met bijbehorende planning is even uit onze gedachten. Dat plan waar misschien wel dagen en weken aan is gewerkt. Waar iedereen uiteindelijk commitment aan heeft gegeven en waar ook de doelen en resultaten in opgenomen zijn voor het bedrijf. Gaan jullie dat nou zo maar vergeten? Waarom gebruiken jullie dit plan niet als kompas voor het doen?

Podcastserie: ‘Van denken naar doen’

Heb jij de eerste podcast geluisterd?
Je kunt hem luisteren via: Spotify, Google podcasts en Apple podcasts.
Volg ons via LinkedIn en Instagram.