Hoe formuleer ik een probleemstelling voor mijn online aanpak

Blij verrast dat ons GRATIS stappenplan zo goed ontvangen wordt. Dank je wel voor het downloaden, maar ook wel voor de vragen die op komen als je er mee aan de slag bent gegaan.

Eén van de meest gestelde vragen is meer duidelijkheid over het formuleren van een ‘strakke’ Probleemstelling.

HELP??

Hoe kom ik tot een kernachtige vraag: mijn probleemstelling?

Eindscriptie hbo

Ik weet niet hoe het bij jou zat, maar ik vond dat tijdens mijn afstudeerscriptie van mijn hbo-opleiding het lastigste punt in mijn hele scriptie. Toen eenmaal de probleemstelling met bijbehorende (sub)doelstellingen geformuleerd was, ging het verdere verloop van de scriptie eigenlijk vanzelf. Ja, herinner je je dat weer? Zo is het ook met het vraagstuk tijdens het doorlopen van dit stappenplan… sorry… maar later ben je mij hier dankbaar voor. Hup aan de slag! Met onderstaande toelichting kom je vanzelf stapjes verder!

Deze vraagstelling of probleemstelling is een onderdeel dat aandacht vereist vanuit jouw organisatie. De marketing- of organisatiedoelstellingen staan hierbij altijd voorop. Het formuleren van een centrale vraag kan lastig zijn, maar cruciaal om te weten WAAROM je daadwerkelijk aan de slag gaat!

Heb jij wel eens nagedacht wat de overeenkomsten zijn tussen een leerkracht en een marketeer?

Wij deze week wel!

Vergelijking leraar op school en marketingonderzoek?

Stel je eens voor; je kind zit op school en de leraar geeft alleen maar les. Het zou toch heel raar zijn als de leraar niet kijkt naar de thuissituatie van het kind, het lerend vermogen, de hulp die het kind nodig heeft om (extra) ondersteuning te krijgen. Zou jij je dan niet zorgen maken over de kwaliteit van de onderwijskundige, de leerkracht?

Voor marketingonderzoek is dit niet veel anders. Het is het belangrijk om te onderzoeken naar de oorzaken waarom er eventueel geen (mogelijke) match is tussen markt en organisatie. Wij gaan allereerst bij elk bedrijf, dat wij mogen ondersteunen, aan de slag met ons stappenplan om hier goed te bepalen wat is nodig en hoe komen wij tot gewenste resultaten. Daar is wel wat voor nodig!

Om te weten waar je met je marketingonderzoek moet beginnen dien je inzage te hebben in de symptomen van het marketingprobleem. Door middel van het stappenplan ga je aan de slag met je eigen vraagstuk en doorloop je de stappen om te komen tot een antwoord hoe jij je dienstverlening/producten het beste online kan aanbieden. Het is belangrijk om je breed te oriënteren. Hoe ruimer je jezelf oriënteert, hoe makkelijker je tot achterliggende en vaak verborgen symptomen kunt komen.

Als je weet waar je bedrijf zich online bevindt (0-meting) is het de vraag waarom wil je aan de slag gaan en wat wil je bereiken. In dit blog gaan wij in op het uitwerken van je ‘probleemstelling (uitdaging)’. Wij merken bij de relaties die het stappenplan hebben gedownload dat hier vragen over zijn!

Doorloop deze stappen om te komen tot een probleemstelling

Stap 1. Wat is het onderwerp?
Een goede probleemstelling voldoet aan twee belangrijke eisen: specifiek en relevant.
Met een vage of te brede probleemstelling wordt het lastig om tot de kern te komen.

Stap 2. Maak je probleemstelling specifiek.
Probeer je plan klein te houden, want je kan beter eerst te klein beginnen dan te groot. Maak je probleemstelling specifiek door de begrippen in je probleemstelling scherp te formuleren.

Stap 3. Maak je probleemstelling relevant.
Een goede probleemstelling is naast specifiek ook relevant. Je wilt je doelgroepen immers iets nieuws vertellen. Om het vervolgens relevant te maken stel je jezelf de vragen ‘nou en?’ en ‘wie geeft daarom?’.

Stap 4. Formuleer je probleemstelling.
Nu je je probleemstelling specifiek en relevant hebt gemaakt, is het tijd om deze te formuleren. Maak een vraag van je probleemstelling door deze te beginnen met woorden als ‘hoe’, ‘wat’, ‘waarom’, ‘wie’ of ‘wanneer’. Zorg er voor dat je een open vraag formuleert en niet een gesloten vraag.

De Probleemstelling

Is het logische gevolg van de achterliggende problematiek gerelateerd aan je product of dienst dat je in de markt wil zetten. Een goede probleemstelling (ook wel de hoofdvraag of centrale vraagstelling genoemd) is een kernachtige vraag en heeft de volgende kenmerken:

Vraagvorm: ondanks dat het gaat om een probleemstelling.
Eén zin: één korte en duidelijke zin (als deze erg lang wordt dan liever opsplitsen in deelvragen).
Specifiek geformuleerd: helder afgebakend (wat wel en wat niet), precies en scherp.
Relevant: toegevoegde waarde voor organisatie.

Met de volgende drie vragen vergemakkelijken we het voor jou:

  1. Wat is er waargenomen?
  2. Wat is de aanleiding van deze situatie of het probleem?
  3. Wat is de wenselijke situatie?