Bepaal je startpunt in je sales- en marketingreis

Wanneer wij van start gaan met een opdracht en samenwerking, willen wij altijd eerst antwoord op de volgende vragen krijgen: “Waarom mogen wij voor jullie aan de slag?” en “Wat willen wij met elkaar bereiken?” Dit klinkt simpel, maar door de juiste vragen te stellen kun je bepalen hoe je uitgedaagd wordt om tot mooie resultaten te komen.

We beginnen met zoals dat mooi heet het formuleren van de uitdaging (probleemstelling; al praten wij liever niet in problemen :-)). Tegelijkertijd is het belangrijk dat de doelstellingen haalbaar en realistisch zijn voor jou en je organisatie. Het kiezen en beschrijven van je doelstellingen is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

Belangrijk dat je eerst je gewenste bestemming bepaalt, voordat je een route kan uitstippelen.

“When you want something all the universe conspires in helping you to achieve it”.

Paulo Coelho

Hoe concreter hoe beter!

Duidelijke doelstellingen en een heldere probleemstelling zijn de basis voor doelgericht werken. Door hier goed over na te denken, kan je als afdeling echt je steentje bijdragen. Onduidelijke doelstellingen daarentegen gaan een eigen leven leiden. Voor je het weet, is niet meer duidelijk wat je met elkaar wilde bereiken. Dus onthoud: hoe concreter, hoe beter!

Probleemstelling

Tip: geef antwoord op de vraag – Op welke manier kunnen wij …’

In de meeste studies leer je een probleemstelling te formuleren. Wat is dat moeilijk! Daarom vergeet je bijna dat het wel een belangrijk hulpmiddel is. Een probleemstelling is een vraag of een korte stelling waarin je samenvat waar je mee aan de slag wilt gaan. Beantwoord de volgende vragen en toets of je een goede probleemstelling hebt.

1. Je mag geen ‘ja’ of ‘nee’ kunnen antwoorden op je probleemstelling.
2. Je probleemstelling moet precies datgene beschrijven wat je onderzoekt en dus maar een centraal thema bevatten.
3. Je probleemstelling moet helder zijn. Een collega moet hem zonder uitleg kunnen volgen en snappen waar je probleem over gaat.

Smart-doelstellingen

Formuleer de doelstellingen altijd SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Je denkt misschien: als ik weet wat ik wil bereiken, dan is dat voldoende. Helaas werkt het vaak anders. Onduidelijke doelstellingen gaan een eigen leven leiden. Als later puntje bij paaltje komt, weet je niet meer wat je met elkaar wilde bereiken. Dus bedenk echt: hoe concreter, hoe beter!

Dit blog geeft je een kijkje in de eerste stap van Proba model. Misschien wil je wel meer lezen? In het boek Proba. Van denken naar doen besteden wij aandacht aan onder andere de probleemstelling en uitdaging als STAP 1. Kan je denkkracht gebruiken? Laat het mij gerust weten.